Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie kompetencji kluczowych po czasie nauki zdalnej na lekcjach języka angielskiego
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych
Cele

- promowanie metod pracy kształtujących kompetencje kluczowe

Tematyka

- jak pracować z uczniem po czasie nauki zdalnej

- jak planować życie społeczne i relacje na lekcjach po czasie nauki zdalnej

- jak realizować materiał szkolny po czasie nauki zdalnej

- jak dbać o dobrostan nauczyciela  i uczniów

Wymiar
20 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
0 zł