Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Zmieniająca się biblioteka szkolna – poszukiwanie nowych ról i zadań
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli bibliotekarzy
Cele

- wypracowanie efektywnych metod rozwijających kompetencje czytelnicze

Tematyka

- budowanie relacji w oparciu o teksty literatury

- usprawnienie pracy bibliotekarza

- przykłady dobrych praktyk

Wymiar
15 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
0 zł