Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Aplikacje komputerowe i smartfonowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie zwiększenia skuteczności działań na rzecz zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi poprzez przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń

Tematyka

- zapoznanie z różnymi scenariuszami ćwiczeń w oparciu o nowoczesne technologie

- poznanie i zastosowanie wybranych darmowych aplikacji w nauczaniu

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
44 zł