Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Doświadczenia na lekcjach chemii – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczyciele chemii, przyrody szkół podstawowych
Cele

- wdrażanie do nauczania chemii zgodnie z podstawą programową

- uczestnik będzie miał możliwość:

- przeprowadzania ciekawych doświadczeń zgodnie z podstawą programową

- poszerzenia wiedzy na temat poprawności dydaktycznej eksperymentu

- zrozumienia znaczenia metody problemowej w rozwijaniu kompetencji kluczowych

- poznania cyklu Kolba i modelu uczenia przez doświadczenie

- doskonalenia umiejętności praktycznego wykorzystania doświadczeń w różnych warunkach szkolnych

Tematyka

- analiza zapisów podstawy programowej z chemii, zmiany merytoryczne i metodyczne, na co należy zwrócić uwagę

- wskazówki, jak stworzyć tanie i bezpieczne minilaboratorium umożliwiające uczniom wykonywanie wielu eksperymentów

- mobilne laboratoria ćwiczeniowe w każdych warunkach szkolnych

- wykonywanie przez uczestników doświadczeń zapisanych w podstawie programowej z wykorzystaniem kart pracy

- wykonywanie przez uczestników ciekawych doświadczeń (innych niż zaproponowane w podstawie programowej) z wykorzystaniem kart pracy

- prezentacja zasobów pracowni KPCEN z czujnikami Pasco, metoda nauczania przez dociekanie

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
110 zł