Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Gamifikacja na lekcjach matematyki – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki w szkole podstawowej
Cele

- zapoznanie nauczycieli z ideą gamifikacji

- stworzenie scenariusza cyklu zająć opartego na gamifikacji

Tematyka

- idea gamifikacji

- przykłady scenariuszy zajęć z zastosowaniem gamifikacji

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Współprowadzący
Karolina Szostak-Lubomska (797-46-66-48),
Opłaty
44 zł