Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Gry i zabawy matematyczne – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli wychowawców edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki
Cele

- upowszechnianie metod aktywizujących pracę ucznia na lekcji oraz rozwijanie myślenia matematycznego u ucznia

Tematyka

- gry i zabawy – tradycja czy innowacja w nauczaniu

- sposoby na interesujące wprowadzanie do tematu

- przykłady gier i zabaw rozwijających myślenie matematyczne

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
66 zł