Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metoda eksperymentu na lekcjach geografii – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli geografii we wszystkich typach szkół
Cele

- zapoznanie z metodą IBSE – eksperymentu naukowego

- zapoznanie z różnymi scenariuszami badań z zakresu nauczania geografii wykonywanymi w oparciu o nowoczesne technologie

Tematyka

- IBSE – metoda eksperymentu naukowego

- scenariusze eksperymentów: badanie wpływu kąta padania promieni słonecznych na wysokość temperatury, badanie cech klimatu kontynentalnego i morskiego, ruchy Ziemi na podstawie aplikacji i inne ćwiczenia Ziemia–Słońce

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
33 zł