Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Doświadczenia i eksperymenty jako ciekawa metoda nauczania – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- poznanie nauczania przez eksperymentowanie

Tematyka

- metoda nauczania przez eksperymentowanie

- przygotowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących i rozwijających kompetencje kluczowe z wykorzystaniem eksperymentu

- propozycje gier dydaktycznych jako przykład rozwijający myślenie na różnych przedmiotach

- cykl Kolba jako model uczenia przez doświadczenie

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
55 zł