Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji nowej podstawy programowej z geografii w szkole podstawowej – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przyrody i geografii
Cele

- doskonalenie nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej, ze szczególnym akcentem na metody badawcze, takie jak obserwacja i eksperyment

Tematyka

- udział w zajęciach terenowych, podczas których zostaną postawione problemy badawcze

- poszukiwanie rozwiązań stawianych problemów

- przeprowadzenie szeregu obserwacji przyrodniczych w terenie

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
55 zł