Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki, przyrody, chemii, biologii i fizyki
Cele

- rozwijanie kompetencji kluczowych na podstawie wybranych metod aktywizujących

Tematyka

- omówienie kompetencji kluczowych

- propozycje gier dydaktycznych – przykład rozwijający myślenie matematyczne na różnych przedmiotach

- wykorzystanie metody IBSE w pracy z uczniem na podstawie wybranych zestawów doświadczeń

- wykorzystanie metody projektu edukacyjnego do rozwijania kompetencji kluczowych

- przykłady WebQuestów

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
55 zł