Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
6 sposobów na rozwijanie rozumowania – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki w szkole podstawowej
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki

Tematyka

- przykłady na rozwijanie rozumowania

- przećwiczenie w praktyce wybranych sposób rozwijających rozumowanie matematyczne

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
33 zł