Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Aktywizowanie dzieci poprzez gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne – część teoretyczna
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Cele

- wzbogacenie warsztatu pracy o ciekawe pomysły na zajęcia ruchowe i rekreacyjne

- poprawa kondycji fizycznej po powrocie do zajęć stacjonarnych

Tematyka

- metodyka nauczania gier i zabaw ruchowych

- technika, taktyka, przepisy

- kreatywne zajęcia w terenie

- realizacja i udział w prezentowanych grach i zabawach rekreacyjnych

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
25 zł