Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metody aktywizujące sposobem na sukces edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- nowe spojrzenie na proces uczenia się poprzez stosowanie ciekawych metod i ćwiczeń aktywizujących

Tematyka

- nauczyciel jako kreatywny praktyk

- metody i ćwiczenia aktywizujące ucznia

- alternatywne sposoby pracy z uczniem

- ćwiczenia praktyczne

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
88 zł