Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Od zadania do wypracowania, czyli o pisaniu w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- doskonalenie umiejętności metodycznych nauczyciela w obszarze rozwijania u uczniów umiejętności pisania

Tematyka

- gotowość do nauki pisania

- analiza zapisów podstawy programowej

- pomysły na ciekawe ćwiczenia w pisaniu

- formy wypowiedzi pisemnych

- sprawdzanie i ocena prac pisemnych

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
66 zł