Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie robotów do nauki programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- rozwijanie u nauczycieli umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu nauki kodowania i programowania

Tematyka

- metodyka nauczania dzieci kodowania i programowania

- zapoznanie i przećwiczenie przykładów z wykorzystaniem robotów Bee-bot, Ozobot, Genibot

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
44 zł