Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Trening zarządzania emocjami i kształtowanie kompetencji społecznych – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
wychowawców, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów, psychologów
Cele
  • zapoznanie uczestników z możliwościami wprowadzenia elementów psychoedukacji w pracy wychowawczej
Tematyka
  • nowe wyzwania w pracy wychowawczej:
  • słabo wykształcone kompetencje społeczne uczniów (rówieśnicze relacje erzacowe i wirtualne)
  • zagrożenie uzależnieniami i nerwicami
  • samotność dziecka i nastolatka
  • zaburzenia emocjonalne
  • problemy rodzinne i środowiskowe,
  • przebodźcowanie
  • rozpoznawanie i zarządzanie emocjami
Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
60 zł