Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak nauczyć dziecko uczenia się? (zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Jak nauczyć dziecko uczenia się? (zdalnie)
Kierownik
Barbara Iwanowska
Liczba godzin:
2
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.