Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach języka polskiego – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edupolis
Dla
nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej
Cele

- doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie wykorzystania platformy EDUPOLIS

Tematyka

- poznanie zasobów platformy

- omówienie narzędzi do tworzenia zasobów

- sposoby gromadzenia zasobów do zajęć

- tworzenie własnych zasobów

- platforma miejscem wymiany doświadczeń nauczycieli polonistów

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
44 zł