Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS w pracy nauczyciela fizyki – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edupolis
Dla
nauczycieli fizyki w szkole podstawowej
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela fizyki

Tematyka

- poznanie zasobów platformy

- poznanie narzędzi do tworzenia zasobów

- sposoby na gromadzenie zasobów

- tworzenie własnych zasobów

- platforma miejscem wymiany doświadczeń nauczycieli fizyki

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
44 zł