Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach matematyki – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edupolis
Dla
nauczyciele matematyki w szkole podstawowej
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki

Tematyka

- poznanie zasobów platformy

- poznanie narzędzi do tworzenia własnych zasobów

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
22 zł