Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Analiza egzaminu maturalnego z geografii w latach pandemii – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczyciele szkół ponadpodstawowych uczących geografii
Cele

- zapoznanie z wynikami i
- przeanalizowanie arkuszy egzaminacyjnych z sesji letniej 2020 i 2021

Tematyka

- analiza wyników ogółem w województwie na tle kraju

- analiza wyników w poszczególnych powiatach

- analiza pytań pod względem stopnia trudności

- pytania niepodjęte w arkuszach

- najczęściej powtarzające się błędy w odpowiedziach

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
33 zł