Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.