Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych
Cele

- poznanie strategii rozwiązywania otwartych zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego

Tematyka

- informacje na temat podstawy programowej

- rodzaje zadań egzaminacyjnych

- ćwiczenia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

- przydatne formy i techniki pracy z otwartymi zadaniami z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

- opracowywanie własnych materiałów i scenariuszy lekcji

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
44 zł