Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych
Cele

- poznanie strategii rozwiązywania otwartych zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego

Tematyka

- informacje na temat podstawy programowej

- rodzaje zadań egzaminacyjnych

- ćwiczenia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

- przydatne formy i techniki pracy z otwartymi zadaniami z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

- opracowywanie własnych materiałów i scenariuszy lekcji

Termin szkolenia:

I spotkanie  3 marca, godz: 16.30-18.00

II spotkanie 10 marca, godz: 16.30-18.00

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
44 zł