Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Aplikacje Google w pracy nauczyciela – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- wykorzystanie pakietu Google w pracy zdalnej

- udostępnianie i współdzielenie plików w chmurze

- stosowanie aplikacji Google w pracy z uczniem

Tematyka

- chmura obliczeniowa i jej zastosowania

- dysk sieciowy i praca synchroniczna

- pakiet biurowy i inne aplikacje Google przydatne w pracy nauczyciela

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
44 zł