Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Narzędzia cyfrowe do tworzenia ankiet, testów i quizów online – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieliw szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- zastosowanie w edukacji nowoczesnych narzędzi dostępnych online do tworzenia ankiet, testów i quizów

Tematyka

- zapoznanie z przykładowymi aplikacjami online do tworzenia ankiet, testów i quizów

- tworzenie ankiet, testów i quizów za pomocą formularzy Google, aplikacji Quizizz i Kahoot

- zajęciaprowadzone zdalnie

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
33 zł