Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów wszystkich typów szkół
Cele

- poszerzanie kompetencji uczestników w temacie projektów edukacyjnych

- przygotowanie projektów edukacyjnych w systemie WebQuest

- umieszczenie WebQuestów na blogach

- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół

- nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami

Tematyka

- projekt edukacyjny w podstawie programowej

- metoda WebQuest – założenia ogólne

- ustalenie tematów projektów

- omówienie celów ogólnych i szczegółowych

- prezentacja przygotowanych projektów edukacyjnych

- umieszczenie przygotowanych treści projektów edukacyjnych na blogach

- stworzenie WebQuestów

- podsumowanie pracy metodą projektu z wykorzystaniem narzędzia WebQuest

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
110 zł