Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Doradztwo zawodowe dla uczniów ze SPE – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Dla
nauczycieli doradztwa zawodowego, pedagogów, nauczycieli wychowawców
Cele

- wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów ze SPE

Tematyka

- rola doradcy zawodowego w rozpoznawaniu potrzeb, ograniczeń i możliwości w funkcjonowaniu zawodowym ucznia ze SPE

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
88 zł