Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Dla
nauczycieli różnych specjalności, pedagogów i psychologów szkolnych w szkołach ogólnodostępnych
Cele

- doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli pracujących z uczniami  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Tematyka

- uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole

- kształcenie specjalne

- zasady i metody pracy z dzieckiem z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi

-współpraca z rodzicami dziecka ze SPE

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
110 zł