Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
ABC młodego nauczyciela wychowania przedszkolnego – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej
Cele

- wyposażenie w wiedzę i umiejętności najbardziej konieczne i pomocne na początku kariery zawodowej nauczyciela

Tematyka

- o czym każdy nauczyciel wiedzieć powinien

- obowiązki nauczyciela

- podstawowa dokumentacja

- planowanie pracy

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
44 zł