Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Genially – genialna aplikacja do tworzenia escape roomu – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- zapoznanie nauczycieli z zasadami tworzenia escape roomu

- ukazanie przykładów zastosowania escape roomu w edukacji

- poznanie aplikacji komputerowej wykorzystywanej do tworzenia escape roomu

Tematyka

- zasady tworzenia escape roomu

- przykłady zastosowania escape roomu

- inspiracje w pracy nauczyciela wykorzystania escape roomu

- aplikacja genially.pl jako narzędzie do tworzenia wirtualnych escape roomów

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
66 zł