Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Przydatne techniki oceniania kształtującego w pracy nauczyciela - warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- upowszechnianie oceniania kształtującego i doskonalenie umiejętności stosowania oceniania kształtującego

Tematyka

- przykładowe techniki oceniania kształtującego pomagające uczyć się – sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem TIK

- sztuka zadawania pytań

- moc oceny: ocena koleżeńska i samoocena

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
44 zł