Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Przygoda edukacyjna w escape roomach – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- zapoznanie uczestników z narzędziami i sposobami tworzenia pokojów typu escape room na zajęciach szkolnych

Tematyka

- escape room jako innowacyjna metoda na zajęciach szkolnych

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Karolina Szostak-Lubomska (797-46-66-48)
Opłaty
66 zł