Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sposoby na uczenie się uczniów – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
wszystkich zainteresowanych nauczycieli
Cele

- wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK oraz technik, form i metod pracy z uczniami, służącymi uczeniu się

Tematyka

- sposoby na powtórki

- wykorzystanie platform do testów

- grywalizacja, jako motywacja do nauki

- razem czy osobno

- trzy przykłady na pracę z wykorzystaniem nowych technologii

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
44 zł