Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Neurosensomotoryka. Umiejętności kluczowe dla prawidłowego rozwoju. Moduł I – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- zapoznanie uczestników z programem neurosensorycznej integracji odruchów

Tematyka

- rodzaje dysfunkcji i ich ocena

- przykłady zaburzeń w rozwoju psychoruchowym oraz rozwoju poznawczym

- przykłady nawyków prawidłowych zachowań, uczenia się oraz ogólnego rozwoju

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
88 zł