Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Neurosensomotoryka. Umiejętności kluczowe dla prawidłowego rozwoju. Moduł II – program pracy – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- zapoznanie uczestników z programem neurosensorycznej integracji odruchów.

Tematyka

- zadania programu wspierającego proces integracji odruchów w ramach funkcjonowania układu sensomotorycznego

- zwrócenie uwagi na neurofizjologiczną i neurorozwojową postawę optymalnego funkcjonowania motoryki precyzyjnej i dużej

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
88 zł