Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Efektywne przygotowanie do matury z historii
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli historii
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie stosowania działań w celu podniesienia poziomu wyników maturalnych z historii

Tematyka

- praca z tekstem źródłowym (czytanie ze zrozumieniem)

- praca z ikonografiką (interpretacja rysunków politycznych, propagandowych, satyrycznych)

- motywowanie uczniów do pracy samodzielnej

Wymiar
20 godzin
Kierownik
Monika Kwidzyńska (797-46-66-18)
Opłaty
0 zł