Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Szkoła i przedszkole promujące zdrowie - szkolenie dla koordynatorów rejonowych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
koordynatorów rejonowych
Cele

wsparcie koordynatorów rejonowych ds. promocji zdrowia

Tematyka
  • rola i zadania kordynatorów rejonowych,
  • koncepcja szkoły promującej zdrowie,
  • sprawy formalne i administracyjne
Wymiar
6 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł