Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
wychowawców, nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów, psychologów
Cele

- zapoznanie uczestników z możliwościami wprowadzenia elementów psychoedukacji w pracy wychowawczej

Tematyka

- nowe wyzwania w pracy wychowawczej: słabo wykształcone kompetencje społeczne uczniów (rówieśnicze relacje erzacowe i wirtualne)

- zagrożenie uzależnieniami i nerwicami

- samotność dziecka i nastolatka

- zaburzenia emocjonalne

- problemy rodzinne i środowiskowe,

- przebodźcowanie

- rozpoznawanie i zarządzanie emocjami

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
44 zł