Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych wychowanków – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
wychowawców, nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów, psychologów
Cele

- wyposażenie nauczycieli w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wybranych form pracy z dziećmi i młodzieżą sprzyjających rozwijaniu kompetencji społecznych

Tematyka

- współpraca, asertywność i empatia w relacjach nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
44 zł