Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Strategia kształcenia wyprzedzającego w szkole
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
350 zł