Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Strategia kształcenia wyprzedzającego w szkole
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Strategia kształcenia wyprzedzającego w szkole
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.