Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – pogłębienie treści – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
nauczycieli wychowawców, nauczycieli w świetlicach, pedagogów, psychologów
Cele

- ukazanie możliwości zastosowania wybranych technik terapii poznawczo-behawioralnej w odniesieniu do konkretnych zachowań dzieci i młodzieży

Tematyka

- fobia społeczna

- trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji

- syndrom wypalenia u dzieci i młodzieży

- zaburzenia emocjonalne

- objawy depresyjne u dzieci i młodzieży

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
44 zł