Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Arteterapia – teatroterapia i praca z ciałem – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli świetlic i innych zainteresowanych nauczycieli ze wszystkich typów szkół
Cele

- zapoznanie nauczycieli z wybranymi technikami teatralnymi i technikami pracy z ciałem

Tematyka

- techniki dramowe i psychodramowe w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
55 zł