Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Arteterapia – zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli świetlic i innych zainteresowanych nauczycieli ze wszystkich typów szkół
Cele

- zapoznanie nauczycieli z wybranymi ćwiczeniami i ich celowym wykorzystaniem podczas zajęć plastycznych

Tematyka

- ćwiczenia plastyczne integrujące grupę

- ćwiczenia wykorzystujące mechanizm fotoprojekcji

- ćwiczenia uwrażliwiające

- zastosowanie różnych technik plastycznych podczas ekspresji twórczej

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
55 zł