Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak nauczyciel ma zadbać o siebie w czasie i po pandemii – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli ze wszystkich typów szkół
Cele

- zapoznanie nauczycieli z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi skutecznego radzenia sobie ze stresem w czasie i po pandemii

Tematyka

- specyfika stresu w okresie kryzysu (biologia stresu, objawy, konsekwencje)

- drogi wyjścia (sposoby doraźne i metody radzenia sobie ze stresem długotrwałym)

- syndrom wypalenia zawodowego

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
33 zł