Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli wychowania fizycznego
Cele

- zdiagnozowanie potrzeb środowiska        

- nabywanie nowej wiedzy i umiejętności

- opracowanie banku przykładów dobrych praktyk

Tematyka

- zasady organizacyjne oraz integracja

- wymiana praktycznych pomysłów na organizowanie ciekawych lekcji wychowania fizycznego

- przykłady dobrych praktyk

- zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami

- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami

Wymiar
18 godzin
Kierownik
Adam Szymański (571-46-25-89)
Opłaty
0 zł