Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Piszemy plan rozwoju zawodowego – rozpoczynamy staż na nauczyciela mianowanego - szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli rozpoczynających staż na nauczyciela mianowanego
Cele

- zapoznanie z zasadami dobrego planowania

- zapoznanie z wymaganiami awansu zawodowego na właściwy stopień

- zapoznanie z różnicami pomiędzy wymaganiami i powinnościami za okres stażu

- wyznaczanie zadań do realizacji w okresie stażu

Tematyka
  • analiza KN i rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
  • źródła wiedzy o potrzebach placówki, źródła planowania: priorytety polityki oświatowej państwa, dokumenty dotyczące mierzenia jakości pracy szkoły;
  • powinności i wymagania za okres stażu;
  • konstruowanie planu rozwoju zawodowego;
  • przykłady działań potwierdzających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych;
  • sprawozdanie za okres stażu i jego związek z planem rozwoju zawodowego.

Współprowadzącą jest Izabela Ziętara, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu.

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
55 zł