Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nie taki program straszny, jak go malują - zasady konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły - szkolenie zdalne
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
wychowawców, nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów, psychologów
Cele

wyposażenie nauczycieli w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą programu wychowawczo-profilaktycznego

Tematyka

Zasady tworzenia planu profilaktyczno-wychowawczego

Wskazówki i przykłady, czym się kierować przy pisaniu programu

Zajęcia 14 września, godz.17.00-18.30

prowadzi dr Aleksandra Stolarczyk

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
22 zł