Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie kompetencji kluczowych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
rady pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej w Gąsawie
Cele
  • rozwijanie kompetencji kluczowych na podstawie wybranych metod aktywizujących
Tematyka

Omówienie kompetencji kluczowych.

Propozycje metodyczne na różnych przedmiotach.

Warsztaty realizowane w podgrupach przedmiotowych: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów humanistycznych (j. polski, historia, religia, j. obce), nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele: pedagog, psycholog, logopeda, biblioteka i świetlica.

 

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Barbara Iwanowska (881-93-34-12), Ewa Kondrat (881-93-12-18), Anna Piątek (881-93-23-18), Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91), Jarosław Rybszleger (797-46-66-22), Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56),
Opłaty
0 zł