Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) dla nauczycieli SSPdP w Chełmnie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
Dla nauczycieli Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Chełmnie
Cele

Doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczyciela

Tematyka
  1. Wpływ technologii na rozwój uczniów oraz zagrożenia związane z wykorzystaniem sprzętu technologicznego
  2. Wdrożenie dzieci i nauczycieli do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć z uwzględnieniem kształcenia na odległość. Przykładowe narzędzia wspomagające pracę z osobami z niepełnosprawnością
  3. Wprowadzenie do nauki programowania w języku wizualnym Scratch
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Współprowadzący
Barbara Iwanowska (881-93-34-12),
Opłaty
0 zł